అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ కస్టమర్లు

Beauty Egg

స్వీడన్

అందం గుడ్డు

Makeup puff

కొరియా

మేకప్ పఫ్

Makeup brushes

ఫ్రాన్స్

మేకప్ బ్రష్‌లు

Silicone powder puff

UK

సిలికాన్ పౌడర్ పఫ్

Beauty brushes boxes

కొరియా

అందం బ్రష్లు పెట్టెలు

Makeup remover foundation

హాంగ్ కొంగ

మేకప్ రిమూవర్ ఫౌండేషన్

Marshmallow puff

చైనా

మార్ష్మల్లౌ పఫ్